多重体大学|诺斯·卢斯_体育im官网app|平台下载

诺斯斯·普瑞斯

诺斯斯·Primasi Ini Telah Disediakan Untuk Memberitahu Anda Bagaimana Universiti Multimedia(“Universiti”)Mempross Maklumat Anda Termasuk Data Peribadi Apbila Anda Berinteraksi Dan / Atau Berurusan Dengan Kami Sama Ada Melalui Laman Web Ini Atau Melalui Media,Bentuk,Kaedah Ata ana Dan / Atau Sebarang Langganan Produk Dan Perkhidmatan Universiti Dan / Atau Kumulan Kami Untuk Perkhidmatan Yang Lebih Baik Dan / Atau Memperkayakan彭阿冈an和达邓山普通丹Perkhidmatan Kami。 Oleh Itu,Kami Mengambil Serius Tanggungjawab Kami di Bawah Akta Perlindungan数据Perlindi Malaysia 2010(“PDPA”)Sechara Serius Kerana Kami Menyedari Betapa Pentingnya Data Peribadi Yang Telah Anami Bentikan Kepada Kami。

“Kumpulan”Bermaksud Universiti Dan Kumpulan Syarikat Telekom Malaysia Berhad(“TM”)。

Untuk Mengetahui Lebih Lanjut Mengenai PDPA,Anda Boleh Melayarilaman Web Jabatan Perlindungan数据Peribadi Malaysia Di www.pdp.gov.my.

Sehubungan Dengan Itu,Kami Mengesyorkan Supaya Anda Membaca Notis Primasi Kami Dengan Teliti。 Sekiranya Anda Mempunyai Sebarang Pertanyaan Mengenai Notis Primasi Ini Atau Mempunyaiai Pertanyaan Lain Berkaitan Dengan Cara Kami Memproses数据Peribadi Anda,Anda Boleh Menghubungi Pegawai Kami Khaiil Bin Anuar先生 Melalui E-Mel Di ccu@mmu.edu.my. Atau Hubungi Talian. 1 300 800 668。

APA阳Kami Kumpul

Kami Mengumpul Maklumat Dengan Cara Berikut:

Jika Anda Memilih Untuk Berinteraksi Dan / Atau Berurusan Dengan Kami Sama Ada Melalui Laman Web Ini Atau Dalam Mana-Mana Medib,Bentuk,Kaedah Atau Cara Lain Untuk Pendaftaran Dan / Atau Sebarang Langganan Produk Dan Perkhidmatan Universiti Dan Kumpulan Kami Untuk Perkhidan yang Lebih Baik Dan / Atau Peningkatan Dan / Atau Memperkayakan彭阿拉曼桑邓丹·普通丹Perkhidmatan Kami,Anda Mungkin Atau Akan Diminta Memerikan数据Peribadi Anda Termasuk Tetapi Tidak Terhad Kepada NaMa,Alamat,Kad Pengenalan,Nombor Pasport,Pekerjaan,Umur,Tempat Lahir,Alamat Surat,Alamat Surat,Alamat Surat,Gambar ,IMEJ视频,Nombor Telefon,Alamat E-Mel Atau Pilihan Cara Perhubungan / Komunikasi。

Sekiranya和塔贝拉斯拉特·伯肯宫un林板网kami untuk图娟麦克风Transaksi Pembayaran atas Talian Untuk Produk Dan Perkhidmatan Kami,Maklumat Ked kredit /借记卡朱拿·阿肯Dikumpulkan Untuk Tujuan Memproses Pembayaran TerseBut。 Senarai Urus Niaga Adalah Tidak Muktamad Dan Maklumat杨Diberikan Kepada Atau Diperoleh Oleh Kami Melalui Urus Niaga TerseBut Sechara Kolektifnya Dikenali Sebagai“Data Peribadi”。

APA杨卡米孔西

Kami Tidak Berkongsi Data Peribadi Dengan Syarikat,Consorisasi Dan Indodyu Di Luar Kumulan Kami Kecuali Untuk Tujuan Yang Dinyatakan Dalam 诺斯斯·普瑞斯 Ini。

Kami Akan Memproses数据Peribadi Anda yang diberikan Kepada Kami Dan / Atau APA-APA Maklumat yang Mungkin Diperlukan Oleh Unirsiti Sama Ada Dari Anda Atiga Teriga Tetapi Tidak Terhad Tetapi Pendidikan Dan Bukan Pendidikan Dan Agensi Dari Semasa Ke Semasa。

邓安成员数据Peribadi Anda Dan / Atau Sebarang Maklumat Lain Kepada Kami,Anda Telah Bersetuju Untuk Mendakan Kebenaran Kepada Universiti(Dan Kumpulan Kami)Untuk Mendapatkan Dan Mengesahkan Data Peribadi Anda yang Diperlukan Oleh Universiti Berkaitan Dengan Interaksi Anda Dan / Atus Niaga Dengan Kami, Kumpulan Kami Dan Mana-Mana Pihak Ketiga Termasuk Tetapi Tidak Terhad Kepada Institusi Pendidikan Atau Bukan Pendidikan Atau Eniti Lain。

Bergantung Kepada Hubungan Anda Dengan Kami(Misalnya Sebagai Pemohon,Pelajar,校友,Penderma,Penyedia Perkhidmatan Atau Orang Lain Yang Berkaitan Dengan Kami Kami),Data Peribadi yang kami Kamipulkan Dipada Anda Boleh Dikumpulkan,Digunakan Dan / Atau Dikumpulkan:

Bakal Pelajar Dan Pelajar

Menilai Permohonan Anda Atau Menyediakan Produk Dan Perkhidmatan Sechara Berterusan Oleh Universiti(Dan / Atau Kumpulan Kami);
Mentadbir Dan Menguruskan Hubungan Anda Sebagai Pelajar Kami,Termasuk Perkara Mengenai Pencalonan,Pertukaran,Biasiswa,Anugerah,Yuran,Pencapaian Anda,Ijazah Atau Pensijilan,Penempatan,Penukaran Sementara / Pemindahan Pegawai Pegawai(oftemments)Atau Latihan Dengan Onerisasi Luaran,Progress Atau Kursus杨迪贾拉兰克诺赫奥利奥拉斯莱恩;
menjalankan宇治tuntas atau aktiviti pemeriksaan LAIN(termasuk pemeriksaan latar belakang)berdasarkan鲁乃perundangan atau pematuhan peraturan-peraturan atau prosedur pengurusan risiko阳dituntut奥莱undang-undang atau ditetapkan奥莱UNIVERSITI,termasuk mendapatkan rujukan担/ atau maklumat LAIN达日institusi pendidikan sebelum INI;
Pemprosesan Permohonan签证,Biasiswa Dan / Atau Bantuan Kewangan,Dan / Atau Sokongan Penyelidikan Dan / Atau Mentadbir Dan Mengurus计划Biasiswa / Bantuan Kewangan / Geran Dan Program Sokongan Lain,Termasuk Pembangunan Dan Aktiviti Pembangunan Dan Aktiviti PeNumbangan Dana Dan Pendahan Data Peribadi Kepada Penderma ,Pemberi Luaranya Geran,Penilai Luaran Dan / Atau Unorisasi Luur Untuk Tujuan Laporan Berkala,Jemputan Acara,Kajian Dan / Atau Publisiti Profists Universiti; Berurusan Dengan Aktiviti Pelajar Seperti Sambutan Perayaan,Majlis Konvokesyen,Orientasi Dan Kem Kumpulan Pelajar,Persidangan,Progral and aktiviti-aktiviti berfaedah阳mungkin disediakan奥莱UNIVERSITI untuk memperkayakan kehidupan安达sebagai pelajar神明,mewujudkan peluang rangkaian untuk安达,memupuk semangat berkomuniti,menggalakkan pembangunan pelajar secara holistik二寻找及体验担二LUAR bilik kuliah担untuk membantu安达寻找及体验persediaan担perancangan kehidupan安达selepas Tamat Pengajian;
Memproses Dan Mentadbir Permohonan Untuk Program Pertukaran Pelajar Ke Luar Negara,Latihan Industri Luar Negara Dan Aktiviti Luar Negara Lain Dan Mentadbir Program TerseBut Termasuk Pendahan Maklumat Kepada Universiti di Luar Negara,Serta Organiti di Luar Negara,Serta Organisasi yangerkrut Pekerja Dan Memerial Latihan。 ;

校友

Mengekalkan Hubungan Sepanjang Hayat Dengan校友Universiti;
Untuk Memeri Maklumat Kepada Anda Mengenai Pusat校友Universiti;
Mewujudkan Kesedaran Dan Mempromosikan Hubungan Sesama校友校友; termasuk memaklumkan kepada安达tentang promosi,faedah担电脑服务阳tersedia kepada校友,担menganjurkan,memudahkan担memaklumkan kepada安达tentang ACARA校友担程序,kursus atau aktiviti LAIN,担menyediakan安达penerbitan UNIVERSITI untuk校友UNIVERSITI;
Belajar Termasuk Untuk Penyelidikan Dan Analisis,Dan Untuk Menjalankan Statistik Mengenai Profil Komuniti校友UniTuk Tujuan Pembuatan Dan Perancangan Dasar Universits;
Untuk Memudahkan Perhubungan Di Kalangan Peserta Program Ababila Anda Memilih Untuk Menyertai程序Seperti Acara,Kelab,Atau Usaha Sukarelawan yang Dianjurkan Oleh Universiti Yang Terbuka Kepada Masyarakat umum;
Melibatkan校友Universiti Untuk Memerikan Perkhidmatan Sukarela Kepada Pembangunan Dan Inisiatif Pembangunan atau Projek Universiti Sebagai Tindakan Terima Kasih Kepada almate Mereka;

Calon Pekerja Dan Pekerja

Menilai Permohonan Anda Untuk Menjadi Pekerja Kami;
Operasi Sumber Manusia Am Dan Mematuhi Keperluan Sumber Manusia;
menjalankan USAHA wajar atau aktiviti pemeriksaan LAIN(termasuk pemeriksaan latar belakang)mengikut kewajipan undang-undang atau pengawalseliaan atau prosedur pengurusan risiko阳mungkin dikehendaki奥莱undang-undang atau ditetapkan奥莱UNIVERSITI,termasuk memperoleh rujukan担/ atau maklumat LAIN达日pekerjaan terdahulu;
Mentadbir Dan Menguruskan Hubungan Anda Sebagai Pekerja Kami,Termasuk Tugasan Atau Perpindahan Kepada Kumpulan Kami Dan Peminjaman Dengan Organisasi Pihak Ketiga;
Memantau Dan Menilai Prestasi Anda;
Menguruskan Dan / Atau Mentadbir Manfaat Pekerjaan Dan Program Kebajikan Pekerja Lain Dan / Atau Perkara-Perkara Lain Yang Berkaitan Dengan Polisi Bahagian Modal Insanity;
会员Maklum Balas Kepada Pertanyaan Anda;
Berkomunikasi Dengan Anda Berkaitan Dengan Pengurusan Sumber Manusia;
Sasatan Aduan;
analisis attistik;担
图娟莱恩,jika ada。

umum

Melaksanakan Arahan Anda Atau Maklum Balas Kepada Mana-Mana Pertanyaan Anda;
Menyesuaikan Iklan Dan Kandungan di Laman Web Universiti Dan Kumpulan Kami;
图娟Penyelidikan Termasuk Tujuan Sejarah Dan Statistik;
Operasi Am,Penyelenggaraan丹审计Produk Dan Perkhidmatan杨Disediakan Termasuk Laman Web杨贝克坦;
Memadankan Sebarang Data Yang Berkaitan Dengan Anda Disimpan Oleh Universiti,Kumpulan Kami Dan Pihak Ketiga Yang Dibenarkan Dari SemasaKe Semasa;
Menghubungi Anda Ata Atau Berkomunikasi Dengan Anda Melalui Pelbagai Might Komunikasi Seperti Panggilan Suara,Mesej Teks Atau Mesej Faks,E-Mel Atau Pos Untuk Tujuangangbir Dan Mengurus Hubungan Anda Dan Menturus Hubungan Anda Dangan Kami;
Berurusan Dengan,Mentadbir Dan / Atau Menguruskan Penggunaan Kemudahan Universiti Termasuk Keperluan Penginapan Anda,Penyediaan Perkhidmatan It,Operasi Am Dan Penyelenggaraan Perkhidmatan杨剥离帕南Di Sini Termasuk Laman Web Yang Berkaitan;
Untuk Tujuan Pengesahan Dan Messia Anda Komunikasi Berterusan Dari Universiti(Dan Kumpulan Kami)杨贝尔卡塔安邓洲佩斯基凡丹杨拆丝康;
Penyiasatan Terhadap Kemungkinan Berlakunya KES Penipuan,Salah Laku,Tindakan Menyalahi Undang-Undang Atang Atang Atangabaian,Aduan,Urus Niaga Yang Disyaki Mencurigakan丹Penyelidikan Untuk Penambahbaikan Perkhidmatan
会员Maklum Balas Terhadap APA-APA Permintaan Atau Arahan Mana-Mana Pihak Berkuasa Kerajaan; Atau Maklum Balas Kepada Permintaan Maklumat Dari医院,Kedutaan,Agensi Awam,Kementerian,Lembaga Berkanun Atau Pihak Berkuasa Yang Berkaitan;
Mengambil Gambar Dan / Atau视频(Sama Ada Oleh Kakitangan Universiti AtauMurugambar Pihak Ketiga Dan / Atau Videografer)Semasa Acara Atau研讨会杨Dianjurkan Oleh Universiti Atau Kumpulan Kami Untuk Untuk Tujuan Publisiti;
Menyediakan Maklumat Pemasaran,Pengiklanan Dan Promosi Melalui Mel Pos,Mel Elektronik,SMS Atau MMS,Faks Dan / Atau Panggilan Suara;
menjalankan penyelidikan pasaran担menggunakan更新的时候通知sedemikian untuk UNIVERSITI担rancangan PERNIAGAAN牙直神明,peningkatan produk担/ atau电脑服务神明,iklan sasaran担menyampaikan maklumat阳tidak didedahkan tersebut寻找及体验TERMA agregat阳LUAS kepada牙直,pihak ketiga阳dibenarkan担/ atau pihak ketiga阳Mempunyai Atau Berpotensi Untuk Menjalankan Urusan Perniagaan邓安大学;
Mentadbir Penyertaan Anda Dalam Pertandingan Yang Dianjurkan Oleh Universiti Atau Mana-Mana Kumpulan Kami;
Sebarang Tujuan Lain杨Mungkin Diberitahu Oleh Pihak Universiti Dari SemasaKe Semasa。
“Pihak Ketiga Yang Dibenarkan”Bermaksud Rakan Niaga,Kontraktor,Egen,Juruaudit,Penasihat,Penayedia Perkhidmatan Dan Pendidikan杨贝基·杨伯纳·康尼·梅皮亚·梅纳·卡马·梅皮亚武术伯肯·邓坎普利,拉曼网卡米丹/阿武汉·凯基·克里格·杨泰尔利贝斯·凯西··杨泰利·邓an Semasake Semasa Untuk Tujuan Memerikan Maklumat yang Berkaitan邓洲普通丹/ Atau Perkhidmatan Kami Di Laman Web Atau Sebaliknya Atau Mana-Mana Pihak杨Dilantik Oleh Kami Untuk Melakukan Aktiviti Pemprosean Data Atau Menjalankan Aktiviti Pemasaran Untuk Universiti Dan / Atau Kumulan Kami。

Perkongsian Maklumat.

Universiti Boleh Medateahkan Data Peribadi Anda Kepada:

Kumpulan Atau Ejen Kami Yang Terlibat Dalam Penyediaan Produk Dan Perkhidmatan Kami;
Pihak Ketiga(Termasuk Pihak Luar Negara)杨梅尼德康佩克希德马坦Pemprosean数据;
Mana-Mana Agensi Rujukan Kredit Atau,Sekiranya Berlaku Sebarang Kegagalan / Kelalaian,Mana-Mana Agensi Pengutipan Hutang;
Mana-Mana orang,杨培兰迪巴瓜堡唐哥庄凯拉海南杨泰勒梅内姆邦Sedemikian Sechara Rahsia,杨Telah Dilantik Oleh Universiti Untuk Memenuhi Kewajiphya Kepada Anda;
校友Universiti;
Yayasan Universiti多媒体;
Mana-Mana Pihak杨贝克Atau Pencadang Untuk Penerima Serah Hak,Transerferee,Peserta Atau Sub-Peserta Bagi Universiti Dan Perniagaannya;
Mana-Mana Institusi Pendidikan,巴丹佩加亚丹Syarikat Latihan Industri Untukpengesahan Atau Tujuan Berkaitan Pendidikan Lain。
Universiti Juga Boleh Mededahkan Data Peribadi Anda Jika Dikehendaki Berbuat Demikian Oleh Undeng-Undeng Atau Dengan Niat Baik,Jika Tindakan Itu Perlu Unuberlu Untuk(i)Mematuhi Mana-Mana Keperluan Agensi Penguatkuasaan Undeng-Undang,Perintah Mahkamah Asau Profes Undeng-Undeng Atau; (ii)Melindungi Dan Mempertahankan Hak Atau Harta Universiti Dan Kumpulan Kami。

Bagaimana Kami Berurusan Dengan Permintaan Untuk Akses,Pembetulan Dan / Atau Penarikbalikan Persetujuan数据Peribadi

Jika Anda Ingin Membuat Sebarang Pertanyaan Atau Aduan Adau Meminta Akses Atau Pembetulan Data Peribadi Dalam Simpanan Kami Anda梅纳尼克Balik Persetujuan Anda Untuk Pengumpulan,Penggunaan Dan / Atau Penzahiran Data Peribadi Anda,Atau Jika Anda Memilih Untuk Menghadkan Hak Universi Dan Kumpulan Kami Untuk Memprose Data Peribadi ,Anda Boleh Melakukannya dengan Mengemukakan秘密塔安·梅洛瑞考

Untuk Permintaan:

Menarik Balik Persetujuan - Kami Akan Memproses Permintaan Anda Dalam Masa Yang Munasabah Dari Permintaan TerseBut Dibuat。 Permintaan Untuk Menarik Balik Persetujuan Boleh Menjejaskan Hubungan Anda Dann Universiti Dan Kumpulan Kami;
Mengakses Data Peribadi,Kami Akan Menyediakan Anda Dengan Data Peribadi Yang Centryn Dalam Masa Yang Munasabah Dari Permintaan杨Dibuat;
Membetulkan Data Peribadi,Kami Akan Memproses Permintaan Anda,Termasuk Menjalankan Aktiviti Pengesahan Yang Diperlukan,Secepat Yang Dapat Dilaksanakan Selepas Permintaan Dibuat。卡米寒menghantar数据peribadi阳diperbetulkan kepada setiap organisasi LAIN阳魔法数据peribadi telah didedahkan奥莱MMU寻找及体验tempoh萨图马雷tahun sebelum tarikh pembetulan dibuat,melainkan bahawa organisasi LAIN tidak memerlukan peribadi数据阳diperbetulkan untuk sebarang tujuan undang-undang atau PERNIAGAAN,atau sekiranya安达Bersetuju,汉族Kepada Organisasi Khusus Yang Mana Data Peribadi Telah Didedahkan Oleh Kami Dalam Tempoh Setahun Sebelum Tarikh Pembetulan Dibuat。 Sebarang Permintaan Akses Kepada Maklumat Peribadi Yang Betul Mungkin Tertakluk Kepada Bayaran Dan Juga Peruntukan Yang Berkaitan Dalam PDPA。 Untuk Mengelakkan Sebarang Keraguan,Ini Tidak Termasuk Pemprosean Maklumat Peribadi Wajib。

Bagaimana Kami Mentadbir Dan Mengurus Data Peribadi

Kami Akan Mengambil Langkah阳Sewajarnya Untuk Memastikan Data Peribadi Anda Tepat,Lengkap Dan Dikemas Kini。

KAMI Menggunakan Langkah-Langkah Teknikal Dan Fizikal Seperti Menggunakan Teknologi Terkemuka Termasuk Protokol Secure套接字层(SSL)/传输层安全(TLS)Untuk Penggunaan Laman Web Kami Berhubung Dengan Sebarang Penghantaran Maklumat Peribadi Daripada Anda Kami Melalui Laman Web Kami Web Kami。

KAMI Juga Menggunakan Kata Laluan Penyulitan(加密)Untuk Menghalang Penyerang邓安阿克斯斯Boleh-Baca Daripada PeningkatanKe Tahap Kuasa Yang Lebih Tinggi。卡塔·洛源杨迪拉斯康·迪布卡·塔克·博伊拉·米拉乌利杨蒙甘塔安数据拉希西亚·塔巴坎(Kunci)。 Piawaian Keselamatan Dikekalkan Untuk Mengelakkan Akses,Pendahan,Pengubahan Dan Kemusnahan Yang Tidak Dibenarkan。 Untuk Melindungi数据Peribadi Anda,Semua Storan Elektronik Dan Penghantaran Data Peribadi Anda Disimpan Dan Dijamin Selamat Bersesuaian Dengan Teknologi Keselamatan Lain Yang Berkaitan。

卡米juga寒bertindak dengan sewajarnya untuk mengambil langkah berjaga-JAGA阳sesuai担langkah pencegahan untuk memastikan bahawa数据peribadi安达dilindungi担dijamin dengan sewajarnya。 Langkah-Langkah Keselamatan阳Sesuai Akan Diambil Untuk Mengelakkan Sebarang高普山,彭彭班,彭甘南,Penzahiran,Penggunaan,Pengubahsuaian,Kebocoran,Kehilangan,Kerosakan Dan / Atau Pengubahan Data Peribadi Anda Yang Tidak Dibenarkan。瓦劳比亚纳普坤,甘地塔克阿卡·贝桑格贡川特哈拉省帕巴朗佩内拉达甘达邦特拉·佩巴哈克·斯彼诺哈尼亚·斯诺·帕塔尔-Caktor di luar kawalan kami。

卡米juga寒mengambil langkah-langkah阳munasabah untuk memastikan bahawa数据peribadi寻找及体验simpanan卡米atau二bawah kawalan卡米dimusnahkan担/ atau ditanpa NAMA根apabila卡米dapat mengandaikan bahawa(ⅰ)tujuan阳魔法数据peribadi ITU dikumpulkan tidak LAGI diperlukan melalui pengekalan数据Peribadi TerseBut;丹(ii)Pengekalan Tidak Lagi Diperlukan Untuk Sebarang Tujuan Undang-Undang Atang Asau Perniagaan yang Lain。

Bilakah 诺斯斯·普瑞斯 Ini Diguna Pakai

诺斯斯·Primasi Kami Digunakan Untuk Semua Perkhidmatan杨DitaWarkan Oleh Universiti Dan Kumpulan Kami Tetapi Tidak Termasuk Perkhidmatan杨梅皮亚迪萨尔Primasi Berasingan杨Tidak Memasukkan 诺斯斯·普瑞斯 Ini。诺斯斯·Puripasi Kami Tidak Digunakan Untuk Perkhidmatan杨Ditawarkan Oleh Syarikat Atarikat atau Inditsu Lain,Termasuk Produk Atau Laman网阳Mungkin Dipaquaran Kepada Anda Dalam Wasil Carian,Laman Web杨Mungkin Termasuk Perkhidmatan Kami,Atau Laman Web Lain Yang Dipautkan Dari Perkhidymatan Kami。诺斯斯私人私人Kami Tidak Meliputi Amalan Maklumat Syarikat Dan Onerisasi Lain yang Mengiklankan Kami,阳Mungkin Menggunakan饼干,标签映象丹Tan Teknologi Lain Yang Menawarkan Iklan yang Berkaitan。

Bagaimana Kami Menyimpan数据Peribadi

Maklumat Peribadi Anda Dan Maklumat Lain Yang Berkaitan Akan Disiman Disimpan Oleh Kami Hanya Untuk Tempoh Yang Diperlukan Untuk Tujuan Menyediakan Produk Dan Perkhidmatan Kami。 Sekiranya Tempoh Pengekalan Selanjutnya Diperlukan,Kami Akan Mendapatkan Persetujuan Lanjut Daripada Anda,Melainkan Jika Pengekalan Lanjutan Ini Dibenarkan Oleh Undeng-Undang。

Perubahan Kepada 诺斯斯·普瑞斯 Kami

Notis Privasi Kami Mungkin Berubah Dari SemasaKe Semasa Tertakluk Kepada Perubahan Dalam Undang-Undang,Perubahan Dalam Amalan,Pratedur Dan Struktur Perniagaan Kami,Dan Perubahan Jangkaan Komuniti Terhadap 诺斯斯·普瑞斯 Ini。

Meskipun Sechara Amnya,Kami Tidak Dapat Memaklumkan Kepada Andatang Perubahan 诺斯斯·普瑞斯 Ini,Versi Terkini Notis Primasi Boleh Didapati di Laman Web MMU Atau Anda Boleh Menghubungi Pegawai Kami 多发性硬化症。 Kavita Gopala Krishnan. Melalui E-Mel Di ccu@mmu.edu.my. Atau Hubungi Talian. 1 300 800 668 Untuk Mendapatkan Versi Terkini 诺斯斯·普瑞斯 Pada Bila-Bila Masa。

Terakhir Dikemaskini Pada:2017年11月20日